Stefna

Jafnlaunastefna og janfréttisáætlun

Tilgangur og markmið

Jafnlaunakerfi Ling Túlkaþjónusta byggir á staðli ÍST85:2012 á grundvelli 7. gr. laga nr. 150/2020 um jafnlaunavottun. Tilgangur og markmið jafnréttisstefnu Ling Túlkaþjónusta er að stuðla að jafnrétti allra kynja í samræmi við lög um jafna stöðu, jafnan rétt þeirra og að fylgja þeirri meginreglu að öllum kynjum séu greidd jöfn laun og að þau njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf.


Umfang

Stefnan nær til alls starfsfólks Ling Túlkaþjónustu.


Jafnlaunastefna og jafnréttisáætlun Ling.

Ling leggur áherslu á jafnrétti kynjanna og að nýta til jafns styrkleika alls starfsfólks þannig að hæfileikar og færni alls mannauðs njóti sín sem best og er það skjalfest með stefnu þessari. Stefna Ling er að vera vinnustaður þar sem öll eru metin að verðleikum eftir hæfni og frammistöðu og að öll hafi jöfn tækifæri til þess að axla ábyrgð og sinna verkefnum óháð kyni.

Ytri þættir sem geta haft áhrif á launasetningu eru gildandi kjarasamningar, lög og reglur, launaþróun á markaði, þar undir er einnig litið til starfsþekkingar, reynslu og menntunar.

 Ling fylgir lögum, reglum og samningum sem snerta jafnréttismál og gilda á hverjum tíma.


Meginmarkmið í jafnréttismálum eru:

  • að greiða öllum kynjum sömu kjör fyrir sömu jafn verðmæt störf,
  • að vera vinnustaður þar sem öll kyn eiga jafna möguleika bæði til starfs en líka til þróunar í starfi,
  • að vera vinnustaður þar sem öll kyn njóta sömu tækifæra til starfsþjálfunar og fræðslu,
  • að vera vinnustaður sem finnur leiðir til samræmingar á fjölskyldu- og atvinnulífi starfsfólks
  • og að vera vinnustaður þar sem ekkert ofbeldi er liðið, hér undir fellur meðal annars kynbundið/kynferðislegt ofbeldi/áreiti.

Innleiðing og rýni

Framkvæmdastjóri er eigandi jafnlaunakerfisins. Verkefna- og skrifstofustjóri ber ábyrgð rekstri jafnlaunakerfisins, þ.e.skjalfestingu, innleiðingu, umbótum og framkvæmd ásamt því að sjá til þess að stefnunni og jafnlaunakerfinu í heild sé viðhaldið, það rýnt og endurskoðað. Þá ber Mannauðsstjóri ábyrgð á að rýni á árangri jafnlaunakerfisins sé framkvæmd árlega og að brugðist sé við ef þarf. Verkefna- og skrifstofustjóri ber ábyrgð á að öll gögn sem rýna á liggji fyrir þegar kemur að árlegri rýni.


Stjórnendur Ling skuldbinda sig til að framfylgja og bera sameiginlega ábyrgð á að viðhalda stöðugum umbótum á öllum þáttum jafnlaunakerfisins.

Hafi fólk einhverjar athugasemdir, ábendingar eða fyrirspurnir vegna jafnlaunakerfis er hægt að smella á þennan hlekk og senda inn.